Primăria Sovata
Alegeți limba:
Primăria Sovata
Site-ul orașului Sovata
Str. Principală Nr. 155, 545500, Sovata +40 265 570 218 sovata@cjmures.ro

DESPRE INSTITUȚIE

CONSILIUL LOCAL

ORAȘ SOVATA

SERVICII ONLINE

REZERVAȚIA NATURALĂ LACUL URSU

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

ZIARUL ORASULUI

TURISM

LINKURI UTILE

HARTA SOVATA
Hotărâri

H. 147 - 2019-12-19

Hotărâre cu privire la aprobarea Rapoartelor de evaluare a unor proprietăți imobiliare situate în Sovata, județul Mureș.

h147_19122019.pdf

H. 146 - 2019-12-19

Hotărâre cu privire la aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție “Centru de zi de socializare și petrecere timpului liber pentru vârstnici, Oraș Sovata, jud.Mureș”.
h146_19122019.pdf

H. 145 - 2019-12-19

Hotărâre cu privire la aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție „Extindere rețea de apă potabilă, Str. Lungă, Oraș Sovata, jud.Mureș”.
h145_19122019.pdf

H. 144 - 2019-12-19

Hotărâre cu privire la aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție „Construcții canalizații rețele subterane de transfer de informație, Oraș Sovata, jud. Mureș”.
h144_19122019.pdf

H. 143 - 2019-12-19

Hotărâre  cu privire la aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție „Reabilitare Iluminat public, Oraș Sovata, jud. Mureș”.
h143_19122019.pdf

H. 142 - 2019-12-19

Hotărâre  cu privire la aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție “Asfaltare strada Vânătorilor, Oraș Sovata, jud. Mureș”.
h142_19122019.pdf

H. 141 - 2019-12-19

Hotărâre  cu privire la aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local, conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, pe anul 2020.
h141_19122019.pdf

H. 140 - 2019-12-19

Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Domokos Kázmér” şi Şcoala Gimnazială „S.Illyés Lajos” Sovata.
h140_19122019.pdf

H. 139 - 2019-12-19

Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș.
h139_19122019.pdf

H. 138 - 2019-12-19

Hotărâre cu privire la desemnarea d-nei Bartha Eva, având funcția publică de conducere de secretar general al unității administrativ-teritoriale al Orașului Sovata, în calitate de coordonator al S.P.C.L.E.P. al Orașului Sovata.
h138_19122019.pdf

MESAJUL PRIMARULUI

Sovata, cel mai faimos oraş balneoclimateric şi cea mai pitorească staţiune al Transilvaniei, este aproape imposibil de prezentat în doar câteva cuvinte.

Sovata este un nume reprezentativ pentru apele sărate şi efectele benefice ale acestora, cunoscute atât în ţară cât şi în întreaga lume. Munţii săi înalţi, pădurile înconjurătoare şi lacurile sărate par să fi fost create tocmai spre încântarea şi odihna turiştilor. Lacul Ursu atrage anual mii de turişti din ţară şi din străinătate, care plec cu amintiri de neuitat, oferite atât de lacurile sărate cât şi de peisajele naturale pitoreşti întâlnite aici. Calitatea serviciilor turistice este garantată de către unităţi specializate cu grad de comfort ridicat şi ospitalitatea locuitorilor asigură satisfacţia vizitatorilor de pretutindeni.

Vilele de lemn bogat ornamentate din staţiunea Sovata , construite în primele decenii ale sec.XX, constituie un patrimoniu arhitectural şi artistic pentru societatea de azi, fiind şi ele o atracţie pentru turişti.

Industria şi turismul în Sovata cunosc o dezvoltare susţinută, asigurată de instituţiile administraţiei publice locale - dinamismul acestui proces recomandă localitatea atât turiştilor cât şi investitorilor.

În calitate de primar al oraşului Sovata, adresez un sincer bun venit tuturor celor care accesează acest site, sperând că informaţiile oferite vor veni în sprijinul cetăţenilor, şi totodată vor trezi dorinţa vizitatorilor de a cunoaşte mai îndeaproape bogăţiile oferite de acest loc pitoresc.

Fülöp László Zsolt 

Primar