Primăria Sovata
Alegeți limba:
Primăria Sovata
Site-ul orașului Sovata
Str. Principală Nr. 155, 545500, Sovata +40 265 570 218 sovata@cjmures.ro

DESPRE INSTITUȚIE

CONSILIUL LOCAL

ORAȘ SOVATA

SERVICII ONLINE

REZERVAȚIA NATURALĂ LACUL URSU

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

ZIARUL ORASULUI

TURISM

LINKURI UTILE

HARTA SOVATA
Hotărâri

H. 137 - 2019-12-19

Hotărâre privind stabilirea impozitului pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul orașului Sovata în  vederea aplicării prevederilor art.489 alin. 5 – 8 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
h137_19122019.pdf

H. 136 - 2019-11-28

Hotărârea cu privire la aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică al Orașului Sovata în vederea stabilirii prețului de pornire la licitație pentru fiecare partidă care face obiectul vânzării prin licitație;

h136_28112019.pdf

H. 135 - 2019-11-28

Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza Orașului Sovata;

h135_28112019.pdf

H. 134 - 2019-11-28

Hotărârea cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului “Reabilitare clădire existentă, extindere, lucrări de reparații și modificări interioare. Construire piață acoperită, Cart. Mihai Eminescu, Oraș Sovata, județul Mureș”;
h134_28112019.pdf

H. 133 - 2019-11-28

Hotărârea cu privire la aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului Sovata-Niraj, în urma modificării de structură, aprobată de Ministerul Sănătății;

h133_28112019.pdf

H. 132 - 2019-11-28

Hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la ”Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, și operarea stației de transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș - zona 6 Bălăușeri”;

h132_28112019.pdf

H. 131 - 2019-11-28

Hotărârea cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic Domokos Kázmér şi Şcoala Gimnazială S.Illyés Lajos Sovata;

h131_28112019.pdf

H. 130 - 2019-11-28

Hotărârea cu privire la acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Orașului Sovata, domnului Bocskay Vince;

h130_28112019.pdf

H. 129 - 2019-11-28

Hotărâre cu privire la funcţionarea unui patinoar artificial în Oraşul Sovata;


h129_28112019.pdf

H.128 - 2019-11-28

h128_28112019.pdf

MESAJUL PRIMARULUI

Sovata, cel mai faimos oraş balneoclimateric şi cea mai pitorească staţiune al Transilvaniei, este aproape imposibil de prezentat în doar câteva cuvinte.

Sovata este un nume reprezentativ pentru apele sărate şi efectele benefice ale acestora, cunoscute atât în ţară cât şi în întreaga lume. Munţii săi înalţi, pădurile înconjurătoare şi lacurile sărate par să fi fost create tocmai spre încântarea şi odihna turiştilor. Lacul Ursu atrage anual mii de turişti din ţară şi din străinătate, care plec cu amintiri de neuitat, oferite atât de lacurile sărate cât şi de peisajele naturale pitoreşti întâlnite aici. Calitatea serviciilor turistice este garantată de către unităţi specializate cu grad de comfort ridicat şi ospitalitatea locuitorilor asigură satisfacţia vizitatorilor de pretutindeni.

Vilele de lemn bogat ornamentate din staţiunea Sovata , construite în primele decenii ale sec.XX, constituie un patrimoniu arhitectural şi artistic pentru societatea de azi, fiind şi ele o atracţie pentru turişti.

Industria şi turismul în Sovata cunosc o dezvoltare susţinută, asigurată de instituţiile administraţiei publice locale - dinamismul acestui proces recomandă localitatea atât turiştilor cât şi investitorilor.

În calitate de primar al oraşului Sovata, adresez un sincer bun venit tuturor celor care accesează acest site, sperând că informaţiile oferite vor veni în sprijinul cetăţenilor, şi totodată vor trezi dorinţa vizitatorilor de a cunoaşte mai îndeaproape bogăţiile oferite de acest loc pitoresc.

Fülöp László Zsolt 

Primar