Szováta Város Önkormányzata
Válasszon nyelvet:
Szováta Város Önkormányzata
Szováta város weboldala
Főút 155. szám, 545500, Szováta +40 265 570 218 sovata@cjmures.ro

POLGÁRMESTERI HIVATAL

HELYI TANÁCS

SZOVÁTA VÁROS

ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK

A MEDVE-TÓ KÖRÜLI VÉDETT TERÜLET

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

VÁROSI ÚJSÁG

TURISZTIKA

HASZNOS LINKEK

SZOVÁTA TERKEP
<< Vissza

Csopak / Magyarország


www: www.csopak.hu

Húsz éve kezdtük - Csopak-Szováta testvérkapcsolatának kezdete
A sors rendezése alapján úgy adódott, hogy két ember, a szovátai Kósa István és a csopaki Steinhausz György összetalálkozott, szót értett egymással, és úgy gondolta, hogy ez a két település közösségének is sikerülhet.
Azóta Kósa Pista bácsi immár a felhőkön túlról figyeli, hogy mi mire megyünk egymással. Barátja, Steinhausz Gyuri pedig még továbbra is tervez és szervez idelenn. Két évtized múltán így emlékezik a kezdetekre:

Itt a szomszédságunkban élt a Füredi úton Nyárády-Gulyás Jenő (1920-1970) festőművész, akinek felesége SándorJulianna (Juci néni ) édesapja kolozsvári unitárius esperes volt. Juci néni 1988-ban halt meg és ekkor ismertem meg az örökösöket a Szolnokon élő húgát Évát és a Szovátán élő Kató húgát és sógorát Kósa Istvánt. Amíg Pista bácsi rendbe nem hozta Juci néni házát addig nálunk laktak. E vendégség hetei örökéletre szóló emlékek maradnak, hiszen majd minden este „irodalmi „ volt. Szívtuk magunkba az erdélyi költők és írók általuk előadott gondolatait, szavait. Ekkor álmodoztunk arról Pista bácsival, hogy ha egyszer véget érnek a diktatúrák akkor e két fürdőhely testvéri kapcsolatra léphetne. Nem is gondoltunk akkor arra, hogy csak egy bő év választ el bennünket a megvalósulástól. A magyarországi változás után nemsokára1989 decemberében Temesvárott, majd Bucurestiben kirobbant felkelés – forradalom híre nagy izgalomba hozott bennünket. A helyi MDF elnökeként mindent megmozgattam és mi is csatlakoztunk az országos mozgalomhoz és december 21-én ökumenikus imademostrációra hívtuk a csopakiakat a katolikus templom udvarába. Kezdeményezésünket támogatta a Községi Közös Tanács az Általános Iskola és természetesen a Római Katolikus és a Református Egyház is.
A rádió és televízió híreitől is fellelkesült lakosság hatalmas létszámban jelent meg gyertyákkal a templomkertben. A rendezvény szervezője és szóvivőjeként nekem is hallatlan élmény volt ez az est, ahol is elszavaltam Tollas Tibor nagybátyám „Bebádogoztak minden ablakot” című versét, majd plébánosunk Dr. Csontos Gyula szólt az egybegyűltekhez és vezette azt az imát melyben kértük a Mindenhatót, hogy minél előbb és minél kevesebb véráldozattal érjen véget a romániai forradalom. Természetesen erdélyi testvéreinkért külön is imádkoztunk. Héhn Gyula iskola igazgató összefoglalta az elmúlt napok romániai eseményeit és Tőkés Lászlóról hallott híreket. Itt jelentettem be, hogy a helyi MDF Szovátát javasolja erdélyi testvértelepülésnek és segély támogatásra. A jelenlévők közfelkiáltással fogadták el Szovátára vonatkozó javaslatomat, majd bejelentettem, hogy karácsony után gyűjtést szervezünk a faluban, mert elhatároztuk, hogy élelmiszer-gyógyszer segélyt levisszük Szovátára. A „Boldogasszony anyánk” a Himnusz és a Székely Himnusz eléneklése után gyertyákkal fáklyákkal átvonultunk a református templomba. Napközben az iskolában a gyermekeknek megtanították a Székelyhimnuszt így valóban felemelő érzés volt ez a közösségi együttlét.A több mint ötszáz ember természetesen nem fért be a református templomba, így hangszórókat tettünk ki az udvarra, hogy mindenki hallhassa a bent elhangzó szavakat énekeket. Id. Tislér Géza református lelkész püspök helyettes és Csontos atya vezette tovább az imademonstrációt. Sok – sok reményekkel teli ember őszinteszívből magasztosult lélekkel énekelte el már nem tudom hányadszor a Székelyhimnuszt és Kölcsey Himnuszát.Felhívásunkra elkezdték hordani a kultúrházba az emberek a ruhaneműt, élelmiszert, gyógyszert, könyveket stb. A megyei MDF központ segítségével a Veszprémi Tejiparvállalattól 1,5 tonna vajkészítményt és a balatonfüredi malomtól 0,5 tonna lisztet vettem át. A füredi Volán pedig egy ingyen teherautót ajánlott fel a hosszú útra.A vámosok Csopakon leplombálták a rakományt és 1990. január 16-án éjfélkor elindultunk Szovátára. A kocsikísérő én voltam , de ezenkívül még kettő gépkocsi kísérte a magyar – román és vöröskeresztes zászlóval díszített (melyet Müller Margó néni vart)Teherautót. „Biztosítóink” voltak a két kocsiban :Bartha Imre ,Nagy József, Vitéz Csaba és Csaba apósa.Szolnokon felvettük Juci néni húgát Sándor Évát, aki kalauzolt minket Kolozsvárra a nővéreihez,ahol nagy ovációval fogadott bennünket mindenki. Kolozsváron csatlakozott hozzánk Kósa István és vezette a kis konvojunkat a jelöletlen jeges és sötét utakon Szovátáig. Egy Nyárád melletti faluban a jeges úton a teherautónk megpördült. Szerencsére a kocsma előtt, így kijöttek a székely legények mindannyian és megfordították kocsinkat Szováta irányába. Azon az éjjelen még lövöldözés volt Kolozsváron, így eléggé izgultunk, hogy érünk célba. Egy napi utazás után éjjel megérkeztünk Szovátára, ahol már vártak bennünket Gaál Ferenc újonnan megválasztott polgármesterrel az élen a város vezetői és papjai Oláh Domokos plébános és Antal Sándor református lelkész. Az Ő javaslatuk volt, hogy a Deszkagyárba vigyük a szállítmányt, mert ott vannak a legszegényebb munkások. Az életünk legszebb pillanatai voltak, amikor ezek az emberek – akik évtizedekig nem láttak fehérkenyeret –sírva ették a kockára vágott két rekesznyi kenyeret amit vittünk nekik. A közel 600 kötet könyvet pedig a Városi Könyvtár munkatársa Domokosné Edit vette át nagy örömmel. Mind a két egyház vezetőinek is vittünk ajándékot akik templomaikban köszönték meg a csopakiak jóságát. Akkor még bármerre mentünk a fellobogózott teherautónkkal még a románok is integettek és újukkal mutatták a „Viktóriát” a győzelmet!Mádai Jánostól kölcsön kapott VIDEO kamerával megörökítettem az egész utat, amit rövidesen újból bemutat a Csopak TV.1996. december 6-án a két polgármester szerződésben hivatalosan is kinyilvánította Szovátán egy ünnepség keretében a testvérvárosi kapcsolatot Csopak és Szováta között.1999. december 21-én szép ünnepség keretében emlékeztünk meg Itt Csopakon a tíz évvel előtte történtekről. A református templomban majd a kultúrházban tartott ünnepségen felszólalt: Kuti Csaba Veszprém Megye Közgyűlésének elnöke, Mátyás Endre Szováta és Dr. Balogh Emil Csopak polgármestere és Balázs Ferenc szovátai alpolgármester. Közreműködött az Általános Iskola énekkara, Dombai Zoltán előadóművész és én magam versekkel. A testvérkapcsolatról az elmélkedést id. Tislér Géza lelkész tartotta. Utána a Kultúrházban „Tél a havason” vetített képes irodalmi est volt Lakatos Anita és Dombai Zoltán előadóművészek közreműködésével.2000. június 24.én Péter Ferenc szovátai polgármester vezetésével a „Magyar Millenniumi Ünnepségek” keretében népes delegáció érkezett és Csopaknak ajándékba hoztak e „Millenniumi Kopjafát” amit a Csonkatorony melletti parkban ünnepség keretében avattunk fel. Azóta a park neve Millenniumi Park. Azóta is tart a testvérkapcsolat és kölcsönös látogatás a két” „fürdőváros” önkormányzata az egyházközségek és családok között,miről oldalakat lehetne írni. Autóbusz kirándulásokkal legalább tíz évig tartottak, de ma már ez kevesebb, inkább mindenki saját kocsival megy Szovátára vagy jön Csopakra.
A POLGÁRMESTER ÜZENETE

Szovátát talán nem lehet röviden bemutatni. Nem elég elmondani róla, hogy Erdély egyik leghíresebb fürdővárosa, hiszen több ennél. Az sem elegendő, hogy az erdélyi üdülővárosok legfestőibb kisvárosa... ennél is több.

Székelyföld egyik legfiatalabb városa Szováta, melynek nevével együtt emlegetik a sósvizeket, mondhatni világszerte ismerik ezek gyógyhatását. De Szovátáról úgy is beszélhetünk, mint az üdülés, a felszabaditó pihenés városáról, hisz magas hegyeivel, erdeivel, tavaival mintha csakis erre lett volna teremtve. A Medve-tó minden évben hazai és külföldi turisták ezreit csalogatja városunkba, akik a sósvizű tó, valamint a szovátai szabadság élményteli emlékét viszik magukkal.

A vendéglátást az erre szakosodott turisztikai egységek biztosítják, a lakosok vendégszeretetéről pedig mi sem tanúskodik jobban, mint a régi vendégek évente történő visszalátogatása és a turisták számának évről évre történő gyarapodása.

Szováta a folyamatos fejlődés korát éri úgy a turizmus, mint az ipar terén, s e fejlődés gyorsításában, gyarapításában az önkormányzat jelentős részt vállal. A XX. század elején épült, gazdagon díszített villák turistalátványosságnak számítanak, melyek szomszédságában modern épületek sorakoznak. A kezdetiség és fejlődés, a múlt és jelen ötvöződése ez , mely Szováta  város jövőképét sejteti. S egy jövőképpel rendelkező üdülőhelyet bizakodva lehet ajánlani úgy az ide látogató, mint az itt lakók számára.

Tisztelettel köszöntök honlapunkon minden látogatót, remélve, hogy városunk polgárai számára ugyanúgy hasznos információforrásnak bizonyul, mint azok számára, akik turisztikai vagy üzleti céllal keresik fel városunkat.

Fülöp László Zsolt 

polgármester