Primăria Sovata
Alegeți limba:
Primăria Sovata
Site-ul orașului Sovata
Str. Principală Nr. 155, 545500, Sovata +40 265 570 218 sovata@cjmures.ro

DESPRE INSTITUȚIE

CONSILIUL LOCAL

ORAȘ SOVATA

SERVICII ONLINE

REZERVAȚIA NATURALĂ LACUL URSU

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

ZIARUL ORASULUI

TURISM

LINKURI UTILE

HARTA SOVATA
Alte informații de interes public

Consilier

Stabilirea, constatarea şi urmărirea plăţii de impozite şi taxe locale
tuturor persoanelor fizice, şi aplicarea sancţiunilor;    
Fisa postului - impunere, impozite si taxe locale.pdf

Consilier

întocmeşte bilanţul contabil centralizat privind execuţia bugetului local al oraşului;verifică zilnic registrul de casă, exactitatea plăţilor în numerar efectuate prin casieria instituţiei; preluarea şi operarea contabilă a actelor de casă în sistem corespunzător în programul contabil existent;
Fisa postului - Contabilitate.pdf

Consilier

- stabilirea, verificarea  persoanelor juridice şi  persoanelor fizice
autorizate asupra determinării materii impozabile reale  precum şi asupra stabilirii impozitelor şi
taxelor datorate bugetului local; eliberarea autorizaţiei de funcţionare conform legislaţiei în
vigoare
Fisa postului - autorizari si control al act.economice.pdf

Consilier juridic

Executarea silită a persoanelor fizice şi juridice în vederea încasării 
Fisa postului - Executare silita.pdf

Consilier juridic

consultanţă, asistenţă şi reprezentarea autorităţii sau a instituţiei publice, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestuia în raporturile lui cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română ori străină;
- avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condiţiile legii.
Fisa post - Consilier Juridic.pdf

Procedura de sistem

Procedura de sistem pentru organizarea și desfășurarea probei suplimentare în vederea evaluării în domeniul technologiei informațiilor la concursurile de ocupare a funcțiilor publice 
Procedura de sistem - IT.pdf

MESAJUL PRIMARULUI

Sovata, cel mai faimos oraş balneoclimateric şi cea mai pitorească staţiune al Transilvaniei, este aproape imposibil de prezentat în doar câteva cuvinte.

Sovata este un nume reprezentativ pentru apele sărate şi efectele benefice ale acestora, cunoscute atât în ţară cât şi în întreaga lume. Munţii săi înalţi, pădurile înconjurătoare şi lacurile sărate par să fi fost create tocmai spre încântarea şi odihna turiştilor. Lacul Ursu atrage anual mii de turişti din ţară şi din străinătate, care plec cu amintiri de neuitat, oferite atât de lacurile sărate cât şi de peisajele naturale pitoreşti întâlnite aici. Calitatea serviciilor turistice este garantată de către unităţi specializate cu grad de comfort ridicat şi ospitalitatea locuitorilor asigură satisfacţia vizitatorilor de pretutindeni.

Vilele de lemn bogat ornamentate din staţiunea Sovata , construite în primele decenii ale sec.XX, constituie un patrimoniu arhitectural şi artistic pentru societatea de azi, fiind şi ele o atracţie pentru turişti.

Industria şi turismul în Sovata cunosc o dezvoltare susţinută, asigurată de instituţiile administraţiei publice locale - dinamismul acestui proces recomandă localitatea atât turiştilor cât şi investitorilor.

În calitate de primar al oraşului Sovata, adresez un sincer bun venit tuturor celor care accesează acest site, sperând că informaţiile oferite vor veni în sprijinul cetăţenilor, şi totodată vor trezi dorinţa vizitatorilor de a cunoaşte mai îndeaproape bogăţiile oferite de acest loc pitoresc.

Fülöp László Zsolt 

Primar