Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Primăria Sovata

H. 19 – 18.02.2020

Hotărârea cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Domokos Kázmér” şi Şcoala „S.Illyés Lajos” Sovata;

Citește mai departe

H. 17 – 28.01.2020

Hotărâre cu privire la instrumentarea proiectului „Amenajare spaţiu de agrement multifuncţional în jurul Cinema Doina”, aprobat prin H.C.L. nr.58/24.11.2016 și modificat prin H.C.L. nr.97/09.08.2018.

Citește mai departe

H. 16 – 28.01.2020

Hotărâre cu privire la aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul Cinema Doina”.

Citește mai departe

H. 15 – 28.01.2020

Hotărâre cu privire la avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș” și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a responsabilităților (OIREP).

Citește mai departe

H. 14 – 28.01.2020

Hotărâre cu privire la preluarea în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale al Orașului Sovata a imobilului -teren- cu categoria de folosință „drum”, înscris în C.F.53455-Sovata, cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform prevederilor art.562 alin.(2) din Codul Civil.

Citește mai departe

H. 13 – 28.01.2020

Hotărâre cu privire la aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii a activităților de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Citește mai departe

H. 11 – 28.01.2020

Hotărâre cu privire la aprobarea Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor, conform prevederilor art.103 din Ordinul Președintelui ANRSC nr.82/2015.

Citește mai departe

H. 12 – 28.01.2020

Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Citește mai departe

H. 10 – 28.01.2020

Hotărâre cu privire la aprobarea Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor, conform prevederilor art.103 din Ordinul Președintelui ANRSC nr.82/2015.

Citește mai departe

Sari la conținut