Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Birou urbanism

Important

Puteți să trimiteți cererile completate și semnate online accesând meniul Trimite cerere online.

La toate tipurile de cereri se vor anexa: 

  • Extras de carte funciară pentru informare recent (nu mai vechi de 30 zile)
  • Copie act de identitate proprietar solicitant / copie certificat de înmatriculare societate și copie act identitate administrator
  • Plan de amplasament si de delimitare a imobilului vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

Cereri pentru biroul urbanism

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare

Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiilor

Cerere pentru emiterea unei adeverinte pentru alocare unui număr administrativ

Comunicare privind începerea lucrărilor

Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor

Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire

Cerere emitere adeverinta intravilan/extravilan

Cerere pentru eliberarea autorizatiei de spargere în zona drumurilor publice

Cerere catre ocolul silvic inventariere si marcare arbori

Cerere pentru taiere arbori

Cerere pentru îndreptare eroare materială

Plan Urbanistic General

Plan Urbanistic General (PUG) – Descărcabil

Plan Urbanistic Zonal – Săcădat 1

Plan Urbanistic Zonal – Săcădat 1

Plan Urbanistic Zonal

PUZ – pentru instalație pârtie de sanie de vară în stațiunea Sovata

Afis 1

Documentație pentru obținere aviz de oportunitate

Certificat de urbanism – partea 1

Certificat de urbanism – partea 2

Aviz de oportunitate – partea 1

Aviz de oportunitate – partea 2

Sari la conținut