Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Adatvédelmi nyilatkozat

10. DREPTURILE DVS. PRIVIND DATELE PERSONALE

Drepturile de care beneficiați conform GDPR depind de motivul pentru care vă prelucrăm datele personale, astfel:

Dreptul de a fi informat cu privire la datele Dvs. personale

Este un drept esențial al persoanelor și se aplică încă de la primele relații pe care le aveți cu PRIMĂRIA, inclusiv când vizitați site-ul nostru.

Dreptul de acces la datele personale

Aveți dreptul să ne cereți :

  • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
  • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
  • să vă oferim alte informații despre datele Dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele Dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Există câteva excepții, ceea ce înseamnă că este posibil să nu primiți întotdeauna toate informațiile pe care le prelucrăm, de exemplu dacă solicitarea Dvs. ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.

Dreptul la rectificare a datelor

Aveți dreptul să ne cereți să rectificăm informațiile personale pe care le considerați inexacte. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să completați informațiile pe care le considerați incomplete. Acest drept se aplică întotdeauna.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

  • acuratețea lor este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;
  • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar Dvs. aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
  • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele Dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

  • avem consimțământul Dvs.;
  • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță – de exemplu în cazul înregistrărilor video care doriți să le păstrăm pentru a fi solicitate de autoritățile competente;

Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul să ne cereți să ștergem datele Dvs. personale în anumite circumstanțe.

Dreptul de a vă opune prelucrării

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile Dvs. fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor Dvs. în scop de marketing, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Acest drept se aplică numai informațiilor pe care ni le-ați furnizat personal. Aveți dreptul să cereți să transferăm informațiile pe care ni le-ați dat la o altă organizație. Dreptul este valabil numai dacă prelucrăm datele pe baza consimțământului Dumneavoastră sau în baza unui contract și prelucrarea se face automatizat.

Dreptul de a vă opune unui proces decizional automatizat sau creării de profiluri.

Când PRIMĂRIA face asemenea prelucrări de date personale vă va informa pentru a vă putea exercita acest drept.
Dacă doriți să faceți o solicitare referitoare la drepturile Dvs. puteți contacta Responsabilul nostru cu protecția Datelor,

DPO: email: sovata@cjmures.ro

tel. 0265-570218.

Dreptul de o face o plângere

Dacă sunteți nemulțumit de modul cum am soluționat solicitarea Dvs., puteți face o plângere cu privire la modul în care prelucrăm informațiile personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP, datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

11. ACTUALIZĂRI ALE DOCUMENTULUI

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic pentru a ne asigura că este corectă și exactă. Ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web  și vă vom anunța.
Data ultimei actualizări: septembrie 2019

Oldalak: 1 2 3 4 5

Megszakítás