Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

A határozó testület döntései

H. 15 – 2020.01.28

Hotărâre cu privire la avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș” și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a responsabilităților (OIREP).

Attachments

H. 14 – 2020.01.28

Hotărâre cu privire la preluarea în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale al Orașului Sovata a imobilului -teren- cu categoria de folosință „drum”, înscris în C.F.53455-Sovata, cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform prevederilor art.562 alin.(2) din Codul Civil.

Attachments

H. 13 – 2020.01.28

Hotărâre cu privire la aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii a activităților de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Attachments

H. 12 – 2020.01.28

Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Attachments

H. 9 – 2020.01.28

Hotărâre cu privire la aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică al Oraşului Sovata în vederea stabilirii preţului de pornire la licitaţie pentru fiecare partidă care face obiectul vânzării prin licitaţie.

Attachments

Megszakítás