Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hirdetés

ORAŞUL SOVATA titular al proiectului proiectul „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI STAȚIE DE RIDICARE A PRESIUNII ZONA STRĂZII LUNGĂ,” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș. Fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI STAȚIE DE RIDICARE A PRESIUNII ZONA STRĂZII LUNGĂ”, propus a fi amplasat în loc. Sovata, Str. Lungă – DJ 153, jud. Mureș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o funfamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.

Publicul Interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, la adresa de email: office@apmms.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.

Hirdetés

Megszakítás