Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kérés az óvodás, valamint általános iskolás gyerekek tanfelszerelés támogatására

támogatás tanfelszerelésre

A 133/2020-as sürgősségi kormányrendelet értelmében az óvodás, valamint az általános iskolás gyerekek tanfelszerelés-támogatásban részesülhetnek: ez egyszeri, 500 lej értékű anyagi juttatást jelent.

A feltételek:

– Az óvodáskorúak esetében rendszeres óvodalátogatás és 284 lej alatti havi nettó jövedelem családtagonként – Az általános iskolás gyerekek esetében rendszeres iskolalátogatás és 1115 lej alatti havi nettó jövedelem családtagonként.

Az igényléshez szükségesek:

– típusnyomtatványok (kérés, nyilatkozat) – elérhető a Hivatal Pénztáránál

– a családtagok érvényben levő személyi igazolványai (14 éven felülieknek), illetve születési bizonyítványok (14 éven aluli gyerekek esetében)

– válási végzés (ha van), a családi állapot, illetve a gyerekek elhelyezésének igazolására  

– igazolás a tanügyi intézménytől, amelyből kitűnik, hogy a gyerek melyik csoportba/osztályba van beiratva

– a júliusi hónap nettó jövedelmét igazoló iratok (fizetési igazolás, nyugdíjszelvény, gyerekpénz-szelvény, ételjegy, mindennemű más jövedelemre vonatkozó igazoló okirat)

– egyéb igazoló irat, amit különleges esetekben szükségesek

Azok a személyek, akik jelenleg családi pótlékban részesülnek, szintén jogosultak erre a támogatásra, csak a gyermekek óvodai/iskolai beiratkozását igazoló iratot és kérést kell leadjanak.

Az iratcsomókat hétfőtől csütörtökig 8 és 15 óra között a Polgármesteri Hivatal iktatójában lehet leadni, 2020. szeptember 10-ig. Amennyiben egy család a tanév során válik jogosulttá erre a támogatásra, akkor év közben is igényelheti a támogatást.