Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Drumul Sării

Traseul eco-didactic al Sării

Acest traseu s-a creat pentru prezentarea valorilor specifice lacurilor și munţilor de sare, a habitatelor în mediul umed. Valea sării este un loc aparte în cadrul zonei protejate. Densitatea valorilor și diversitatea lor a impus crearea unei poteci tematice în această zonă. Ea pornește de pe malul lacului Ursu, după ce urcă o pantă accentuată ajunge la lacul Șerpilor, un loc mlăștinos cu apă dulce, cu floră și faună specifică. De aici se ajunge la lacul Mierlei cu apă sărată și cadru natural neatins. Traseul continuă către muntele de sare cu albine și plante care trăiesc numai în acest loc. În partea sudică a traseului, se deschide valea, cu întinse suprafeţe sărate, brăzdate de cursuri de apă și bălţi sărate cu nămol. De aici traseul se întoarce către nord-est și parcurge malul estic al văii Sării, ajungând la lacul Aluniș și pe malul lacului Ursu. Traseul este foarte variat, dar fără dificultăţi majore de parcurgere.

Aleea turistică vestică

Această alee are rolul de a lega lacul Ursul cu zona turistică nou creată în partea de nord a orașului, la vest de zona protejată. Aleea pornește de pe malul Lacului Ursu, urcă dealuri împădurite până la limita ariei protejate, unde se intersectează cu linia drumului forestier care duce la lacul Tineretului. Pe parcurs urcă pante accentuate, trece pe lângă un loc de belvedere în consola către lacurile Verde și Roșu, străbate doline create în muntele de sare și la capăt pe creastă ajunge la un loc cu priveliște către valea din vest, respectiv partea de nord a orașului. Capătul traseului fiind marcat de o construcție Punct belvedere.

Aleea turistică Tivoli

Aleea turistică Tivoli (zona I.) are o lungime aproximativă de 330 m. Pornind de pe malul lacului Ursu, urcă o primă porţiune abruptă amenajată cu scări, după care la locul de odihnă se bifurcă într-o formă Y, și ajunge prin două trasee diferite la drumul carosabil asfaltat. Braţul estic trece printr-un pod cu o arhitectură specială peste barajul existent și prin trepte ajunge la drumul carosabil, unde pe o porţiune se întoarce de-a lungul drumului către sud. Braţul nordic trece prin podul mic peste o râpă, urcă continuu prin scări și ajunge pe un versant estic, pe care trece aproape orizontal. Aleea ajunge la drumul carosabil și se continuă dealungul acestuia, pe latura opusă a străzii. Aleea turistică Tivoli (zona II) cu o lungime de cca. 255 m pornește din faţa pensiunii Tivoli, și se îndreaptă către nord pe partea estică a drumului carosabil spre lacul Tineretului, fiind amenajat sub forma de trotuar tip podeț.

Traseul eco-didactic Ursu

Acest traseu pornește de pe malul lacului Ursu, înconjoară lacul Paraschiva, trece prin poiană și dolinele din pădurea de foioase, iar pe malul vestic al văii pârâului Tivoli revine la lacul Ursu. Linia traseului eco-didactic, poteca în sine nu este construită. Din cauza reliefului accidentat în locurile cu dificultăţi de parcurgere, exista elemente care să ajute străbaterea și observarea locului (scări cu balustradă, puncte odihnă, punctul belvedere cu acoperiș, școala din pădure).

Amenajări în jurul lacului Ursu

De-a lungul aleii principale din jurul Lacului Ursu s-au amenajat 8 puncte nodale cu diferite funcţiuni: locuri de odihnă, punct de informare, grup sanitar public.

Lacul Ursu este cel mai valoros element din cadrul zonei naturale protejate, și punctul de atracţie turistică numărul unu din Sovata. Aleea amenajată din jurul lui are lungimea de 1.085 m. Pentru a crea facilităţi pentru turiștii care o parcurg, s-au propus o serie de amenajări și construcţii care să confere comfort și noi locuri de atracţie. Un capăt al acestei alei se găsește la sud-est de lac, în vecinătatea parcului din centrul staţiunii. Celălalt se află la punctul belvedere estic spre lac și la accesul la ștrand.

Punctele 1, 2, 4, 6, 7 și 8 sunt amenajări simple cu podină pentru circulaţie și bănci de șezut. Punctul 1 este locul de acces principal pe malul lacului. Din punctul 4 se deschide priveliștea către lac și staţiune și pornesc traseul eco-didactic al Sării respectiv aleea Vestică. În punctul 7 se află capătul sudic al aleii Tivoli.

Punctul 3 este un loc aparte, o zona întinsă între lacurile Ursu și Aluniș. Amenajările din acest loc sunt pe măsură: clădirea pentru punct de informaţii, depozite pentru administrarea zonei protejate, locuri de odihnă și altele.

Punctul 5 este locul de acces către lacurile Verde și Roșu, cât și spre lacul Paraschiva, aici fiind amenajat un loc de odihnă acoperit.

Aleea lacurilor Roșu și Verde

Aleea pornește de pe malul Lacului Ursu, urmărește linia malului amenajat al celor două lacuri și se sfârșește la locul de odihnă amenajat la poalele Muntelui de Sare. Împrejurul lacurilor nu este circulabilă, iar pentru împiedicarea accesului direct al turiștilor la muntele de sare, se montează o balustradă din stâlpi de stejar și mână curentă din brad. Nămolul terapeutic al lacurilor Roșu și Verde fi ind exploatat în perioada 1981-1986, la fi nalul acestei perioade lacurile au intrat in stare de “conservare pentru regenerare” (învigoare până la indicaţii contrare din partea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale). Intrucât interdicția de imbăiere/extragerea nămolului nu se respecta de către publicul vizitator, s-a impus amplasarea unui gard protector în jurul lacurilor.

Sari la conținut